img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Tariff
Gwyliau Fferm Aberdaron

 


PRISIAU 2018

05/01-08/02

£414

TERMAU AC AMODAU

• Mae blaendal o 20% yn daladwy wrth archebu a’r gweddill yn daladwy 4 wythnos o flaen dyddiad cychwyn y gwyliau.
• Amser cyrraedd - ar ôl 3:30 y.h. ac amser gadael - dim hwyrach na 10:00 y.b.
• Darperir dillad gwely.
• Nid yw tywelion yn gynnwysiedig, ond gellir eu darparu am ffi fechan.
• Yn cynnwys holl wres a thrydan.
• Mae’n ofynnol i’r llogwr dalu am unrhyw doriadau, colledion neu ddifrod i’r eiddo cyn ymadael.
•   I gymeryd gofal rhesymol o’r eiddo a’i adael mewn cyflwr glân a thaclus. Mae’r llogwr yn gyfrifol am unrhyw gostau glanhau ychwanegol.
•   Ni chaniateir ar unrhyw adeg i anifeiliaid anwes gael eu gadael yn yr eiddo eu hunain nac i fynd ar unrhyw ddodrefn na gwelyau.
• Os am unrhyw reswm tu hwnt i’n rheolaeth, y bydd yr eiddo ddim ar gael ar gyfer y dyddiad a archebwyd, bydd yr holl rent a dalwyd ymlaen llaw yn cael ei dalu yn ôl yn llawn. Ni fydd gan y llogwr unrhyw  hawliadau pellach yn ein herbyn fel Perchnogion.
• Y llogwr sydd yn gyfrifol am archwilio’r eiddo a’r tir o’i gwmpas ar ôl cyrraedd a nodi unrhyw  beryglon posib.

 


 

09/02-22/02

£444

23/02-22/03

£414

23/03-29/03

£464

30/03-12/04

£514

13/04-24/05

£459

25/05-31/05

£810

01/06-21/06

£514

22/06-05/07

£574

06/07-19/07

£614

20/07-30/08

£919

31/08-06/09

£574

07/09-13/09

£524

14/09-20/09

£484

21/09-27/09

£444

28/09-04/10

£414

05/10-18/10

£474

19/10-01/11

£574

02/11-20/12

£414

21/12-04/01/19

£714

2 berson - llai 10%

Gwyliau Byr - holwch am argaeledd a phrisiau os gwelwch yn dda (3 noson yn ofynnol)


PRISIAU 2019

04/01-10/1

£505

TERMAU AC AMODAU

• Mae blaendal o 20% yn daladwy wrth archebu a’r gweddill yn daladwy 4 wythnos o flaen dyddiad cychwyn y gwyliau.
• Amser cyrraedd - ar ôl 3:30 y.h. ac amser gadael - dim hwyrach na 10:00 y.b.
• Darperir dillad gwely.
• Nid yw tywelion yn gynnwysiedig, ond gellir eu darparu am ffi fechan.
• Yn cynnwys holl wres a thrydan.
• Mae’n ofynnol i’r llogwr dalu am unrhyw doriadau, colledion neu ddifrod i’r eiddo cyn ymadael.
•   I gymeryd gofal rhesymol o’r eiddo a’i adael mewn cyflwr glân a thaclus. Mae’r llogwr yn gyfrifol am unrhyw gostau glanhau ychwanegol.
•   Ni chaniateir ar unrhyw adeg i anifeiliaid anwes gael eu gadael yn yr eiddo eu hunain nac i fynd ar unrhyw ddodrefn na gwelyau.
• Os am unrhyw reswm tu hwnt i’n rheolaeth, y bydd yr eiddo ddim ar gael ar gyfer y dyddiad a archebwyd, bydd yr holl rent a dalwyd ymlaen llaw yn cael ei dalu yn ôl yn llawn. Ni fydd gan y llogwr unrhyw  hawliadau pellach yn ein herbyn fel Perchnogion.
• Y llogwr sydd yn gyfrifol am archwilio’r eiddo a’r tir o’i gwmpas ar ôl cyrraedd a nodi unrhyw  beryglon posib.

 


 

11, 18, 25/01, 01/ a 08/02

£415 yr wythnos

15/02-17/02

£336

22/02-28/02

£448

01, 08, 15, 22 a 29/03

£415 yr wythnos

05/04-11/04

£522

12/04-18/04

Archebwyd

19/04-25/04

£522

26/04 a 03/05

£463

10/05-30/05

Archebwyd

31/05, 07/06 a 14/06

£522 yr wythnos

21 a 28/06

£587

05 a 12/07

£628

19, 26/07, 02, 09, 16, a 23/08

£954 yr wythnos

30/08-12/09

Archebwyd

13/09-19/09

£491

20/09-26/09

£448

27/09-03/10

£415

04 a 11/10

£479

18 a 25/10

£587

01, 08, 15, 22, 29/11, 06 a 13/12

£415 yr wythnos

20 a 27/12

£745 yr wythnos

2 berson - llai 10%

Gwyliau Byr - holwch am argaeledd a phrisiau os gwelwch yn dda (3 noson yn ofynnol)

 

PRISIAU 2017

Ystafell Wely yn cysgu 8

£16 y person y noson gan gynnwys brecwast ysgafn

Ystafell Wely Ensuite

£18 y person y noson gan gynnwys brecwast ysgafn

Plant (i fyny i 12 oed)

£10 y plentyn y noson gan gynnwys brecwast ysgafn

 

 

Meddiannaeth unigol o'r Ty Gwely Byncs ar gael
1-10 o bobl £200
11 - 14 o bobl £250

Brecwast ysgafn = Grawnfwyd a thost hunanwasanaeth.

Dillad Gwely = £3 y person yr arhosiad

Termau ac Amodau Archebu’r Tŷ Gwely Byncs - cliciwch yma


PRISIAU 2018 - cliciwch yma